Bezoek ministerie en VNG als afronding project 'energiebesparing bedrijven'

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat(EZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) hebben eind vorige maand een werkbezoek afgelegd aan de OD NHN. Dit was ter afsluiting van het project energiebesparing bij bedrijven.

Doel van het bezoek was het uitwisselen van resultaten en ervaringen van het project. Die gegevens kunnen het ministerie en de VNG als input meenemen om op landelijk niveau in te brengen.

Tijdens de gegeven presentaties kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de resultaten van het projectplan, regionale samenwerking, borging van het toezicht, toekomstplannen en het bestuurlijk draagvlak voor energiebesparing bij
bedrijven.

De dag werd afgesloten met een bezoek aan een kantoorpand aan de Factorij in Hoorn. Daar werd tijdens een rondleiding besproken en bekeken welke maatregelen waren getroffen om te voldoen aan de verplichte energiebesparende maatregelen.

Wil je meer informatie over energiebesparing kijk dan hier op onze website.

groepsfoto aanwezigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: v.l.n.r. Rob van Doorn (OD NHN), Marinus Stulp (VNG), Sigge van der Veek (destijds AB OD NHN), Stef Strik en Jelte de Jong (beiden MIN EZK)