Agrarische sector past actief energiebesparende maatregelen toe!

In het voorjaar van 2017 is de OD NHN gestart met het projectmatig controleren van Energiebesparende maatregelen in de agrarische sector. Dit komt voort uit het landelijke Energieakkoord.

In dat akkoord is afgesproken dat ook toezicht en handhaving worden ingezet om de uitvoering van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar te borgen.

In 2016 heeft de OD NHN al een dergelijk project uitgevoerd, maar dan bij kantoren en zorginstellingen.

Waarom de agrariEnergiesche sector?

De agrarische sector is een sterk vertegenwoordigde branche in het werkgebied van de OD NHN, waar veel energie wordt verbruikt en kansen liggen om te besparen. Daarnaast is op 1 juli 2017 een erkende lijst met energiebesparende maatregelen voor de agrarische sector van kracht geworden. Wanneer bedrijven deze maatregelen doorvoeren voldoen ze automatisch aan de wettelijke eis om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.

Een mooie gelegenheid om hierover in gesprek te gaan met de bedrijven.

Resultaten

Tot oktober 2017 werden 55 maatregelen opgelegd bij 413 bezochte bedrijven. De top drie van de meest opgelegde maatregelen was als volgt:

1. Uitschakelen van verlichting met bewegingsmelder in koelcel

2. Isolatie aanbrengen leidingen en appendages

        3. Deurschakeling celprogramma toepassen die de koeling onderbreekt