‘Door ervaringen uit te wisselen krijg je als handhaver meer kennis.’

Vanuit de OD NHN zijn tien handhavers ingezet op het project energiebesparing bij agrarische bedrijven. Het is de bedoeling negenhonderd bedrijven te controleren op het toepassen van de energiebesparende maatregelen.


Doordat in het vUitelegoorjaar werd gestart, was het in bepaalde sectoren wel lastig om afspraken te maken. “Voor veel agrariërs  is dit een drukke periode. In het aantal gevallen is het bezoek daarom verzet naar een rustiger moment’’, aldus Kees Ooijevaar, één van de handhavers bij dit project.

Advisering

Veel agrarische bedrijven zijn in meer of mindere mate al bezig met energiebesparing. Handhaver Ooijevaar: “Met name door de veehouders waren de meeste landelijke maatregelen al getroffen. Zij gaven aan dat deze erg voor de hand liggen, de besparing is helder. Overigens zijn er ook bedrijven, waarbij de erkende maatregelenlijst niet van toepassing is. Daar volgt dan een meer adviserend gesprek.’’

Ondernemers zijn over het algemeen positief over het treffen van energiebesparende maatregelen.  Ze zijn ermee bezig en vinden het leuk om erover te vertellen. Een enkeling is minder positief. “Vaak zijn dit eigenaren van kleinschalige bedrijven, of bedrijven met een onzekere toekomst. Dan is een investering met een terugverdientijd van vijf jaar best wel lang”, aldus Ooijevaar.

Verschillen

Gaande het project bleek dat er ook duidelijk verschillen zijn binnen de sector: een leliebedrijf heeft bijvoorbeeld een hele andere bedrijfsvoering dan een tulpenbedrijf. De maatregelenlijst maakt dit onderscheid niet, waardoor deze soms lastig toepasbaar is. Handhaver Ooijevaar: “Al doende leert men. De maatregelen zijn nieuw, ook voor ons als handhavers. In het begin weet je nog niet van de hoed en de rand en is het soms lastig om de maatregelen te herkennen. Door met elkaar ervaringen uit te wisselen krijg je steeds meer kennis.’’

 

Foto: Handhaver Kees Ooijevaar geeft uitleg over energiebesparende maatregelen