Erkende maatregelen Activiteitenregeling milieubeheer

De erkende maatregelen zijn sinds 1 juli 2017 een wettelijk onderdeel van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Met het toepassen van erkende maatregelen voldoet een ondernemer automatisch aan de wettelijke verplichting (artikel 2.15: het treffen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar).

Hoe werkt het?
Bedrijven boven de grenzen van artikel 2.15, vijfde lid moeten alle energiebesparende maatregelen met terugverdientijd van vijf jaar of minder uitvoeren. Als hulpmiddel hiervoor zijn in samenwerking met de branche een lijst met erkende maatregelen opgesteld.

De besparingsverplichting geldt voor middelgrote energieverbruikers; bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas per jaar. Ondernemers bekijken per maatregel van hun sector/branch in hoeverre deze van toepassing is voor hun bedrijf. Dat hangt af van de sector, technische- en economische randvoorwaarden en zelfstandige en natuurlijke momenten. Dit staat per maatregel beschreven.

Sommige maatregelen zijn alleen rendabel als ze op een natuurlijk moment worden genomen. Een voorbeeld hiervan is het isoleren van een dak. De ondernemer bepaalt wanneer groot onderhoud wordt gepleegd, wordt gerenoveerd, etc. De ondernemer moet zich op dat moment realiseren, dat sprake is van een verplichting op basis van artikel 2.15. Bij zelfstandige momenten moeten maatregelen direct worden doorgevoerd.

Klik hier voor het volledige overzicht aan maatregelen

Heeft u vragen over de lijst neem dan gerust contact op met de OD NHN.