Gezamenlijk optreden toezichthouders OD NHN positief

Project energiebesparing bij zwembaden

De gezamenlijke controles bij zwembaden en sauna’s door de handhavers milieu en zwemwater, worden als zeer positief ervaren. ‘’Door deze manier van werken leren de toezichthouders van elkaars taken en vullen elkaar aan’’, aldus Ruud van Puffelen, coördinator Project energiebesparing zwembaden, sauna’s en sportinrichtingen.
 

Handhaver controleert ketelruimteAls voorbeeld noemt Ruud een controle, waarbij een maatregel ter beperking van energieverbruik, gelijktijdig een legionellabesmetting zou kunnen uitlokken: ‘’Na onderling overleg en het nodige uitzoekwerk is met een extra doorspoelvoorziening toch voldaan aan de energiebesparende maatregel én werd het risico op een legionellabesmetting uitgesloten.’’

Eenmalig bezoek

De meerwaarde van het gezamenlijk optreden komt niet alleen zijn collega’s ten goede, maar ook de ondernemers waarbij zij op bezoek gaan.  ‘’Zij hoeven nu maar één keer tijd vrij te maken voor een controle van de OD NHN in plaats van twee keer’’, aldus de enthousiaste coördinator.

‘’Met deze club mensen van twee verschillende disciplines wordt een mooi resultaat geboekt’’, blikt Ruud alvast vooruit. ‘’Zoals iedereen ondertussen wel weet, gaan we een grote energietransitie tegemoet. Energiebesparing wordt steeds belangrijker in ons werk.’’

Meer besparen

Controle in zwembadDat er nog veel winst met energiebesparing valt te behalen door ondernemers, blijkt uit de al uitgevoerde controles. Coördinator Ruud: ‘’Er zijn voorbeelden waarbij warme lucht rechtstreeks naar buiten wordt afgevoerd, zonder de warmte opnieuw te gebruiken, veelvuldig hangt er nog oude verlichting, terwijl LED-verlichting veel besparing zou opleveren. Ook kan er vaak beter worden geïsoleerd, dan nu wordt gedaan en ontbreekt het nogal eens aan een energieregistratie- en bewakingssysteem, terwijl dat sinds     1 januari dit jaar verplicht is.’’

Als de energiecontroles bij zwembaden en sauna’s zijn afgerond volgen de grotere sportinrichtingen in Noord-Holland Noord. Daarna wordt gestart met de controle op energiebesparing en veiligheid bij 88 strandpaviljoens in onze regio.

 

In onze eerdere NieuwsSpecial heeft u al kunnen lezen wat het project energiebesparing bij sport- en recreatie-inrichtingen precies inhoudt.