Zorginstellingen

Hier vindt u informatie over de Greendeal Zorg en de Milieuthermometer.

Greendeal Nederland op weg naar duurzame zorg

De Greendeal is in oktober 2015 door 54 partijen ondertekend, inclusief de minister van het ministerie van VWS. Medio 2018 is het aantal partners gegroeid naar ruim 150 partijen. Met name gemeenten en zorginstellingen sluiten sindsdien bij de greendeal aan, omdat klimaatbeleid of duurzaamheidsbeleid extra uitvoering vragen en met deze green deal aanpak tevens een vorm van zelfregulering wordt ingevuld.

De ambitie van de greendeal is dat in 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorginstellingen (met gebouwen met een oppervlak van ten minste 800 m2) een begin hebben gemaakt met het systematisch verduurzamen van hun bedrijfsvoering en dit zichtbaar maken met een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk afgegeven onder accreditatie.

De zorginstellingen, de gemeenten, het milieuplatform Zorgsector (MPZ) en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord willen samen invulling geven aan een breed gedragen duurzame bedrijfsvoering. Daarom willen zij met elkaar de GreenDeal afsluiten. 29 maart 2018 is daartoe een eerste informatiebijeenkomst gehouden. De aanwezige medewerkers van de diverse zorginstellingen waren enthousiast over de mogelijkheden die Greendeal biedt. In de zomerperiode van 2018 is een tekensessie gepland.

De presentaties van de bijeenkomst zijn hier tijdelijk te downloaden:

Wetgeving, OD

Greendeal en Mileuthermometer, MPZ

Praktijkvoorbeelden, Viva Zorggroep

Milieuthermometer

De Milieuthermometer Zorg biedt een basis voor milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en zorgt ervoor dat in de zorg kosten bespaard worden. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door de zorgsector, nl. door de leden van de vereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ), in samenwerking met Stichting Milieukeur (SMK).

Met de Milieuthermometer Zorg maakt de instelling haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering waar. De directie krijgt de beschikking over een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten, bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag.

De Milieuthermometer Zorg geldt als invulling  van de auditverplichting van de Energie Efficiency Directive (EED).

Hieronder vindt u meer informatie over de Milieuthermometer:

Brochure

Certificatieschema

Milieu Platform Zorg (MPZ)