Vuurwerk

Als binnen uw bedrijf consumentenvuurwerk wordt opgeslagen en verkocht, is hierop het Vuurwerkbesluit van toepassing. De OD NHN controleert namens de gemeente of bedrijven aan dit besluit voldoen.

Onze werkwijze is erop gericht, in lijn met het beleid van het kabinet,  om meer verantwoordelijkheid bij u als ondernemer neer te leggen. Deze werkwijze levert u tijdswinst op en zorgt voor vermindering van de administratieve lasten. Wel blijven wij scherp op het naleven van de regelgeving.

 

Belangrijke documenten
Om te kunnen controleren of u binnen uw bedrijf vuurwerk mag opslaan, hebben wij van u de volgende documenten nodig:

  1. Een goedgekeurd inspectierapport (met certificaat) van de brandbeveiligingsinstallatie
  2. Een bewijs van jaarlijks onderhoud aan de brandbeveiligingsinstallatie
  3. De 5-jaarlijkse toetsing van het Uitgangspuntendocument (UPD) voorheen PvE, als deze toetsing het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden
  4. Een nieuw UPD als er zich wijzigingen hebben voorgedaan binnen de inrichting (bijvoorbeeld verbouwingen of meer vuurwerk in de verkoopruimte)

Online checklist
Wij bieden u de mogelijkheid om via een online checklist zelf te controleren of uw bedrijf klaar is voor de opslag en verkoop van vuurwerk. Belangrijk, want het hebben van de benodigde documenten alleen is geen garantie dat u voldoet aan alle voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. De checklist vindt u onderaan deze pagina.

Via een vijftigtal vragen doorloopt u alle zaken die wij tijdens een voorcontrole zouden controleren. Moet u bij een vraag “nee” invullen en kunt u de overtreding niet direct opheffen, neem dan contact met ons op.

Meer informatie
Als zich binnen uw bedrijf, of in de directe omgeving van uw bedrijf veranderingen hebben voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de opslag en/of verkoop van vuurwerk of als u twijfelt of u aan een bepaald voorschrift voldoet, neem dan contact met ons op via 088-10 21 300 of postbus@odnhn.nl.

Informatie over de opslag van vuurwerk en het Vuurwerkbesluit vindt u op deze pagina

 

Checklist voorschriften Vuurwerkbesluit