Bedrijven

Ook horecabedrijven moeten zich houden aan geluidsnormen. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) verricht regelmatig geluidmetingen om te controleren of de geluidsbelasting binnen de grenzen blijft.