Bedrijven

Voor bedrijven gelden geluidsnormen. Meestal zijn de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit van toepassing. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) verricht regelmatig geluidmetingen om te controleren of de geluidsbelasting binnen de grenzen blijft.