Horeca en geluid

Voor horecabedrijven gelden de in het Activiteitenbesluit opgenomen geluidsnormen. De OD NHN meet regelmatig het geluid om te controleren of voldaan wordt aan de norm. Naar aanleiding van klachten kunnen we ook geluidmetingen uitvoeren.

Bedrijven kunnen een aantal keer per jaar ontheffing krijgen van de geluidsnormen. Dit is geregeld in de Algemene plaatselijke verordening per gemeente. Meer informatie kunt u vinden onder Regeling incidentele activiteiten.