Industrieterreinen en geluid

Voor de industrieterreinen gelden speciale geluidszoneringen.

Dat betekent dat alle bedrijven op het industrieterrein gezamenlijk niet meer geluid mogen produceren dan volgens de zonering is vastgesteld.

Een overzicht van de gezoneerde industrieterreinen is te vinden via deze link.

Daarnaast worden in het kader van de milieuvergunning geluidsnormeringen per bedrijf vastgesteld.