Industrieterreinen en geluid

Wanneer op een industrieterrein volgens het bestemmingsplan zogenaamde 'grote lawaaimakers' zich mogen vestigen is er sprake van een gezoneerd industrieterrein.

Op het industrieterrein mogen alle bedrijven gezamenlijk niet meer geluid produceren dan volgens de zonering is vastgesteld.

Een overzicht van de gezoneerde industrieterreinen is te vinden via deze link. Aan deze informatie kunnen rechten aan worden ontleend.

De ODNHN voert het zonebeheer uit voor de volgende gezoneerde industrieterreinen:

Alkmaar: Boekelermeer
Den Helder: De Haven, Oostoever, Westoever, Kooypunt en De Kooy.
Enkhuizen: Krabbensplaat en Ketenwaal.
Hoorn:  Hoorn80 en Gildenweg.
Medemblik:  Industrieweg Almere en grasdrogerij Hartog.