Wet Geluidhinder

De Wet geluidhinder schrijft bepaalde geluidsnormen voor waaraan woningen in de omgeving mogen worden blootgesteld.

Als bedrijf dient u maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de geluidsnormen niet worden overschreden.

U heeft te maken met de Wet geluidhinder:

  • als u uw bedrijf op een gezoneerd industrieterrein gaat vestigen of wijzigingen
  • als u een bouwvergunning aanvraagt voor een geluidgevoelig object binnen een wettelijke geluidzone