Bouwen

Als de gemeente, een projectontwikkelaar, burger of een bedrijf bouwplannen heeft in uw omgeving, toetst de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) deze plannen aan de Wet geluidhinder.