Regeling

Als ondernemer heeft u te maken met de Wet milieubeheer. Deze wet schrijft geluidsnormen voor die de basis vormen voor geluidsvoorschriften voor uw bedrijf.