Regeling incidentele activiteiten

Als ondernemer heeft u te maken met de Wet milieubeheer. Deze wet schrijft geluidsnormen voor die de basis vormen voor geluidsvoorschriften voor uw bedrijf. Voor incidentele activiteiten is het mogelijk ontheffing aan te vragen.