Aanvraag (incidentele) festiviteiten

Indien uw bedrijf onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) valt, heeft u recht op een aantal dagen waarop meer geluid/licht - maar niet ongelimiteerd - gemaakt mag worden dan normaal. Dit is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL).

Uw gemeente stelt jaarlijks een aantal collectieve festiviteiten vast zoals kermis of Koningsdag.
 

Informeer bij uw gemeente

Daarnaast heeft elk bedrijf recht op een aantal dagen per jaar voor incidentele festiviteiten. Het aantal dagen is afhankelijk van de gemeente waarbinnen uw bedrijf zich bevindt. Als u van de incidentele festiviteiten gebruik wilt maken, moet u 2 weken vóór aanvang van de festiviteit een kennisgeving indienen.

Informeer bij uw gemeente welke normen, eindtijden en overige voorwaarden er precies gelden tijdens collectieve of incidentele festiviteiten.

Met dit formulier kunt u voor de gemeenten Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Stede Broec en Texel een kennisgeving indienen bij de OD NHN. Heeft u een bedrijf in een andere gemeente dan moet u zich rechtstreeks tot die gemeente wenden.
 

Voor geluid binnen de inrichtig(sgrenzen)

De minder strenge regels uit de APV of VFL betekenen voor de omgeving een toename van de geluid- of lichtbelasting. U bent verplicht te voorkomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving ontoelaatbare overlast ondervindt. De geluidsnormen uit de APV of VFL gelden alleen voor geluid dat binnen de inrichting/het bedrijf wordt geproduceerd.

Dit betekent dat als u geluid binnen een gebouw produceert (b.v. muziek binnen een café of kantine) u meer geluid mag maken dan wanneer u het buiten voortbrengt (b.v. muziek via omroepinstallatie voetbalclub).

Indien u binnen een gebouw gebruik wilt maken van de festiviteitenregeling dan bent u ook verplicht ramen en deuren gesloten te houden ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast.

Wijs bezoekers op het rustig verlaten van uw bedrijf, zodat er geen overlast ontstaat voor omwonenden.

Informeer uw directe omgeving ruim van tevoren. Een goede communicatie voorkomt vaak klachten. Stop op tijd en houdt u aan de afspraken.

 

Kennisgeving (incidentele) activiteit