Aanvraag (incidentele) festiviteiten

Indien uw bedrijf onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) valt, heeft u recht op een aantal dagen waarop meer geluid/licht - maar niet ongelimiteerd - gemaakt mag worden dan normaal. Dit is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Uw gemeente stelt jaarlijks een aantal collectieve festiviteiten vast zoals kermis of Koningsdag.

Informeer bij gemeente

Daarnaast heeft elk bedrijf recht op een aantal dagen per jaar voor incidentele festiviteiten. Het aantal dagen is afhankelijk van de gemeente waarbinnen uw bedrijf zich bevindt. Als u van de incidentele festiviteiten gebruik wilt maken, moet u 2 weken vóór aanvang van de festiviteit een kennisgeving indienen.

Informeer bij uw gemeente welke normen, eindtijden en overige voorwaarden er precies gelden tijdens collectieve of incidentele festiviteiten.

Met dit formulier kunt u voor de gemeenten Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Stede Broec en Texel een kennisgeving indienen bij de OD NHN. Heeft u een bedrijf in een andere gemeente dan moet u zich rechtstreeks tot die gemeente wenden.

Alleen voor inpandig geluid

De minder strenge regels uit de APV betekenen voor de omgeving een toename van de geluid- of lichtbelasting. U bent verplicht te voorkomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving ontoelaatbare overlast ondervindt. De geluidsnormen uit de APV gelden alleen inpandig en niet voor de buitenruimte. U krijgt dus géén ontheffing om muziek buiten het gebouw ten gehore te brengen. Houd ramen en deuren gesloten ter voorkoming van geluidsoverlast. Wijs bezoekers op het rustig verlaten van uw horecabedrijf, zodat er geen overlast ontstaat voor omwonenden.

Informeer uw directe omgeving ruim van tevoren. Een goed contact voorkomt klachten.

 

Kennisgeving (incidentele) activiteit