Wet Geluidhinder

De Wet geluidhinder schrijft bepaalde geluidsnormen voor waaraan woningen in de omgeving mogen worden blootgesteld. In de milieuvergunningen of de algemene regels voor bedrijven worden op basis van deze wet geluidsvoorschriften opgesteld.

Als bedrijf dient u maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de geluidsnormen niet worden overschreden.

U heeft te maken met de Wet geluidhinder:

  • als u een bedrijf heeft of gaat starten
  • als u een horecabedrijf heeft
  • als u een bedrijf op een industrieterrein heeft
  • als u een bouwvergunning aanvraagt
  • als u een evenement wilt organiseren
  • als woningen geluidsoverlast hebben van uw bedrijf