Klachtenformulier

Uw klacht online doorgeven

Velden met een * zijn verplicht.

U kunt uw klacht doorgeven aan de OD NHN. Onze handhavingsdienst stelt dan vast of de milieuklacht door de OD NHN kan worden behandeld: dit is afhankelijk van het soort klacht. Verschillende instanties zijn verantwoordelijk voor het behandelen van milieuklachten.

Wanneer de OD NHN niet bevoegd is om uw klacht af te handelen, ontvangt u hier telefonisch of per e-mail bericht van. In dat geval draagt de OD NHN de klacht over aan de instantie die de klacht wél kan behandelen.

De OD NHN is 24 uur per dag 7 dagen per week via ons telefoonnummer 088-102 13 00 bereikbaar.

GEGEVENS MELDER

(persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zonder uw toestemming nooit aan de veroorzaker bekend gemaakt)

U kunt hier aangeven hoe uw persoonsgegevens behandeld moeten worden:
Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Vul uw straatnaam in.
Verplichte vraag: Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Vul uw huisnummertoevoeging in.
Verplichte vraag: Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Verplichte vraag: Vul uw woonplaats in
Verplichte vraag: Vermeld hier uw telefoonnummer
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl

VERMOEDELIJKE VEROORZAKER KLACHT (bedrijf/locatie)

vul de naam van de veroorzaker in (indien bekend)
let op: straatnaam veroorzaker
Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Vul uw huisnummertoevoeging in.
Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
let op: woonplaats veroorzaker
vul een contactpersoon in (indien bekend)
vul een telefoonnummer in van de veroorzaker (indien bekend)
vul een e-mailadres van de veroorzaker in (indien bekend)
Soort klacht
Verplichte vraag: Vult u hier zo precies mogelijk in hoe laat u de hinder heeft ervaren. Dit is van belang bij het onderzoeken van uw klacht.
Verplichte vraag: Mocht u geen adres hebben, vermeld zo specifiek mogelijk de locatie.
Bijlages toevoegen
Hier kunt u documenten toevoegen ter ondersteuning van de uw klacht.