Deze klachten behandelen andere instanties

Gebruik en onderhoud openbare ruimte, bouwwerkzaamheden, burenoverlast, alles wat vies kapot of onveilig is bij of in het oppervlaktewater, gezondheid en verkeerslawaai (wegen, spoorwegen, vliegtuigen).

 

Gebruik en onderhoud openbare ruimte
  • bouwwerkzaamheden, losse stoeptegels, openbaar groen, afval, vernielingen, openbare orde, afsteken vuurwerk, burenoverlast, lawaai en houtkachels

Daarvoor kunt u een klacht indienen bij uw gemeente:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stedebroec, Texel

 

Alles wat vies, kapot of onveilig is bij of in het oppervlaktewater
  • vervuiling, stank, vissterfte, waterpeil, en beschoeiing

Daarvoor kunt u een klacht indienen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

 

Gezondheid
Voor gezondheidsklachten kunt u zich melden bij de GGD Hollands Noorden

 

Verkeerslawaai
Voor wegverkeerslawaai kunt u terecht bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Voor spoorweglawaai kunt u terecht bij ProRail
Voor vliegtuiglawaai kunt u terecht bij de volgende websites: VlieghinderMeld vliegherrie! of Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)