Deze klachten behandelt OD NHN

In Noord-Holland Noord klachten over bedrijven (geluid); asbest; bodemverontreiniging en evenementen (muziek).
In de gehele provincie klachten over zwemwater; natuur; wegen en vaarwegen.