Deze klachten behandelt OD NHN

In Noord-Holland Noord klachten over bedrijven (geluid); asbest; bodemverontreiniging en evenementen (muziek).


Klachtbehandeling tijdens Corona-maatregelen (18/3/2020)

Op dit moment behandelen wij alleen klachten die zich goed op afstand laten oplossen. Dit zijn klachten waar voor het klachtonderzoek contact via telefoon of e-mail toereikend is, of waarvoor ter plaatse geen direct contact met medeburgers noodzakelijk is.

Wij kunnen uw klacht tijdelijk niet meer in behandeling nemen als voor het klachtonderzoek ter plaatse wel direct contact met medeburgers vereist zou zijn. Dit vanwege de maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM ten aanzien van het Coronavirus.

Om de verspreiding van het COVID-19 virus (Corona) zoveel mogelijk te beperken is onze toezichthouders opgedragen zoveel mogelijk fysiek contact met medeburgers en ondernemers te vermijden en controles uit te stellen.
Zodra de landelijk opgedragen maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus worden ingetrokken of versoepeld, verwachten wij dat onze toezichthouders weer controles kunnen gaan uitvoeren.

Speelt uw klacht na intrekking van de maatregelen nog altijd, dan verzoeken wij  u vriendelijk uw klacht opnieuw bij ons in te dienen.

Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.

OD NHN

 


In de gehele provincie klachten over zwemwater, natuur en wegen en vaarwegen.