Deze klachten behandelt OD NHN

In Noord-Holland Noord klachten over bedrijven (geluid); asbest; bodemverontreiniging en evenementen (muziek).


In de gehele provincie klachten over zwemwater, natuur en wegen en vaarwegen.