Dit is de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voorheen RUD NHN

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heet per 1 juli 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Deze klachten behandelt OD NHN

In Noord-Holland Noord klachten over bedrijven (geluid); asbest; bodemverontreiniging en evenementen (muziek).
In de gehele provincie klachten over zwemwater; natuur; wegen en vaarwegen.