Asbest

In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

Vermoedt u vrijkomen van asbest?

U kunt een vermoeden van vrijkomen van asbest eenvoudig melden via dit klachtenformulier.

Wilt u meer infomatie over asbest, klik dan hier.