Bedrijven

Stankoverlast
Bijvoorbeeld:

  •     Stankoverlast door de afvoer van bakdampen of procesgassen
  •     Stankoverlast door de verbranding van hout.

Lichthinder
Bijvoorbeeld:

  •     Defecte of hinderlijk opgestelde lichtreclame;
  •     Hinderlijk opgestelde lampen.(voor overlast kassen Agriport, klik hier)

Stofoverlast
Bijvoorbeeld:

  •     Stof afkomstig van een puinbreker;
  •     Bedrijfsmatige activiteiten waarbij stof vrijkomt.

Geluidsoverlast
Bijvoorbeeld:

  •     Openstaande deuren en/of ramen bij een horecagelegenheid;
  •     Knalapparaten;
  •     Geluid afkomstig van afzuiginstallaties of koelmotoren;
  •     Laden en lossen buiten de toegestane tijd (tussen 07:00 en 19:00).
U kunt bovenstaande klachten eenvoudig melden via dit klachtenformulier.