Verzoek tot handhaving

Wanneer uw eerder ingediende klacht naar uw idee niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een stap verder gaan en het bevoegde gezag verzoeken handhavend op te treden.

Aan een verzoek zijn onderstaande eisen verbonden:

 

Een verzoek tot handhaving moet u schriftelijk en gemotiveerd indienen (eventueel met bewijsmiddelen), wanneer normen of wettelijke regels niet worden nageleefd. U kunt dit alleen onder uw eigen naam doen door een brief te sturen met als onderwerp handhavingsverzoek naar de OD NHN.

Uw brief moet voorzien zijn van uw naam, adres, handtekening en moet een datum bevatten.

Anonieme of onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Ook moet u  belanghebbende zijn. U bent alleen belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

 

Een anoniem of niet volledig verzoek wordt niet in behandeling genomen

 

U kunt uw verzoek richten aan:

OD NHN
Postbus 2095
1620 EB Hoorn