Knalapparatuur: melden of ontheffing aanvragen

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het in de meeste gemeenten verboden toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben die voor omwonenden of voor de omgeving geluidhinder veroorzaken. Dit geldt ook voor het gebruik van knalapparatuur ter voorkoming van vraatschade door vogels en wild.

Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan vaak toch een knalapparaat gebruikt worden.

Melding of ontheffing

Vóórdat u een knalapparaat gebruikt, moet u in de meeste gemeenten eerst een melding doen of een ontheffing aanvragen. Dit is per gemeente verschillend. In onderstaande tabel staat per gemeente een overzicht wat bij welke instantie gedaan moet worden en welke instantie toezicht houdt. Achter elke gemeente staat een link die u kunt volgen om direct het juiste formulier te downloaden of te surfen naar een plaats op het internet waar u meer informatie kunt vinden.

Tabel 1: melding of ontheffing per gemeente

Waar staat mijn knalapparaat

Wat moet ik doen

Bij welke instantie

Welke instantie houdt toezicht

Alkmaar

Ontheffing aanvragen

Gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar

Bergen

Ontheffing aanvragen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gemeente Bergen

Castricum

Ontheffing aanvragen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gemeente Castricum

Den Helder

Ontheffing aanvragen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gemeente Den Helder

Drechterland

Melding doen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Enkhuizen

Melding doen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Heerhugowaard (Dijk en Waard)

Ontheffing aanvragen

Gemeente Dijk en Waard

Gemeente Dijk en Waard

Heiloo

Ontheffing aanvragen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gemeente Heiloo

Hollands Kroon

Algemene regels

 

 

Gemeente Hollands Kroon

Hoorn

Ontheffing aanvragen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Koggenland

Ontheffing aanvragen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gemeente Koggenland

Langedijk

(Dijk en Waard)

Ontheffing aanvragen

Gemeente Dijk en Waard

Gemeente Dijk en Waard

Medemblik

Melding doen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Opmeer

Ontheffing aanvragen

Gemeente Opmeer

Gemeente Opmeer

Schagen

Ontheffing aanvragen

Gemeente Schagen

Gemeente Schagen

Stede Broeck

Melding doen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Texel

Algemene regels

 

Gemeente Texel

 

  Opmerkingen melding:
 

 • Als u een melding hebt gedaan mag u na twee werkdagen de apparatuur plaatsen en gebruiken. U moet zich wel houden aan de voorschriften (zie hieronder).
 • Wanneer niet aan alle voorschriften van de Uitvoeringsregels kan worden voldaan kan een ontheffing worden aangevraagd.
 • Een ingediende melding wordt niet gepubliceerd. Tegen een ingediende melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Opmerkingen ontheffing:

 • Als u een ontheffing hebt aangevraagd mag u de apparatuur pas plaatsen en gebruiken als de ontheffing is verleend en in uw bezit is;
 • Een ontheffing wordt gepubliceerd en gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd;
 • Door belanghebbenden kan tegen een verleende ontheffing bezwaar worden gemaakt;
 • Aan de ontheffing zijn mogelijk kosten (leges) verbonden.


Voorschriften

De belangrijkste regels die van toepassing bij het gebruik van knalapparatuur zijn in onderstaande tabel opgenomen. Overige regels zijn opgenomen in het document Uitvoeringsregels knalapparatuur.

Tabel 2: overzicht regels per gemeente: 

Gemeente 

Afstand tot woningen in meters 

Afstand tot de weg in meters 

Start- en eindtijd 

Knalfrequentie per uur  

Aaneenge- 

sloten periode 

in werking in weken 

Alkmaar

Regels opgenomen in ontheffing

Bergen

Regels opgenomen in ontheffing

Castricum

Regels opgenomen in ontheffing

Den Helder

Regels opgenomen in ontheffing

Drechterland 

200

50

08:00-21:00

6

(3 in stiltegebied)

6

Enkhuizen 

200

50

08:00-21:00

6

(3 in stiltegebied)

6

Heerhugowaard

(Dijk en Waard)

Regels opgenomen in ontheffing

Heiloo

Regels opgenomen in ontheffing

Hollands Kroon 

250

50

07:00-21:00

6

(3 in stiltegebied)

6

Hoorn 

Regels opgenomen in ontheffing

Koggenland

Regels opgenomen in ontheffing

Langedijk

(Dijk en Waard)

Regels opgenomen in ontheffing

Medemblik 

200

50

08:00-21:00

6

(3 in stiltegebied)

6

Opmeer

Regels opgenomen in ontheffing

Schagen

Regels opgenomen in ontheffing

Stede Broec 

200

50

08:00-21:00

6

(3 in stiltegebied)

6

Texel

200

50

07:00-21:00

6

(3 in stiltegebied)

2 x 6

(

Toelichting tabel

 • Regels opgenomen in ontheffing
  Voor de gemeenten waar u een ontheffing voor het plaatsen van een knalapparaat nodig hebt, geldt dat u de ontheffing eerst in bezit moet hebben vóórdat u het knalapparaat in gebruik neemt. In de ontheffing staan de regels waaraan u zich moet houden.
 • Afstanden tot woningen en wegen
  Knalapparatuur geplaatst binnen de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Medemblik, Stede Broec en Texel moeten zodanig zijn opgesteld dat ze ten minste 200 meter van woningen verwijderd zijn.
  In de gemeente Hollands Kroon geldt tot woningen een afstand van tenminste 250 meter.
  Om overlast te beperken mag de uitmonding van het knalapparaat niet richting woningen zijn gericht.
  Verder moet knalapparatuur tenminste 50 meter van de openbare weg geplaatst zijn.
 • Start- en eindtijd knallen
  Voor knalapparatuur geplaatst binnen de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Stede Broec geldt dat deze alleen tussen 08:00 uur en 21:00 uur in werking mag zijn. In de gemeenten Hollands Kroon en Texel mag de apparatuur tussen 07:00 en 21:00 in werking zijn.
 • Knalfrequentie
  Een knalapparaat mag maximaal 6 keer in het uur een knal produceren (een salvo van 2 knallen kort achter elkaar geldt niet als 1 knal). Wanneer een knalapparaat in een stiltegebied staat, mag deze maximaal 3 keer in het uur een knal produceren.
  Wilt u weten of een perceel in een stiltegebied valt? Kijk dan op deze website van de provincie Noord-Holland.
 • Periode in werking zijn knalapparatuur
  Een knalapparaat mag voor dezelfde teelt gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 6 weken in werking zijn op hetzelfde perceel. Per kalenderjaar mag voor maximaal twee aaneengesloten periodes van 6 weken een knalapparaat worden toegepast op hetzelfde perceel.  


Melden overlast

Regelmatig worden klachten ontvangen over knalapparaten die verkeerd zijn afgesteld. Ook worden knalapparaten geplaatst zonder dat daarvoor een melding is gedaan of ontheffing is verleend.
Als u in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik of Stede Broec overlast ondervindt van knalapparatuur, kunt u het Klachtenformulier - OD NHN invullen. In alle andere gevallen moet u zich wenden tot de gemeente waarin u de overlast ondervindt.
Wanneer u gebruik maakt van het klachtenformulier, wordt er direct een zaak aangemaakt en wordt deze aan een toezichthouder toegewezen.  

Belangrijk:

Voordat u een klacht indient vragen wij u er zich van te verzekeren dat:

 • Er regels worden overtreden (zie boven);
 • U de locatie van het betreffende knalapparaat kunt duiden.  

Buiten kantooruren kunt u bellen met het algemene nummer van de politie, telefoonnummer: 0900-8844.

 

Uitvoeringsregels knalapparatuur