Algemene voorwaarden gemeente Hollands Kroon

Voor het gebruik van knalapparatuur binnen de gemeente Hollands Kroon is geen melding of ontheffing nodig als voldaan wordt aan de navolgende voorwaarden:

 • Het knalapparaat wordt ingezet voor de noodzakelijke verjaging van wild en/of gevogelte om schade aan gewassen te voorkomen dan wel te beperken.
 • Het knalapparaat is in werking tussen 07.00 uur en 21.00 uur.
 • Het knalapparaat veroorzaakt op een geluidsgevoelig object van een derde een waarde van maximaal 75 dB(A).
 • De kortste afstand tussen een knalapparaat en een geluidsgevoelig object van

  derden bedraagt ten minste 250 meter (een bedrijfswoning in het buitengebied wordt niet gezien als een geluidsgevoelig object van een derden).

 • De kortste afstand tussen een knalapparaat en de openbare weg bedraagt ten minste 50 meter.
 • De loop van een knalapparaat staat niet op een geluidsgevoelig object gericht.
 • De knalfrequentie bedraagt maximaal 6 knallen per uur.
 • Binnen 50 meter van een knalapparaat is geen ander knalapparaat in werking.
 • Het knalapparaat wordt elke 3 dagen ten minste 25 meter verplaatst.
 • Het knalapparaat is op hetzelfde perceel gedurende een aangesloten periode van maximaal 4 weken in werking.

   

  Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan kan een ontheffing worden aangevraagd. Door middel van een ontheffing kan vrijstelling van het verbod worden verleend.