Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Bij het slopen van bouwwerken en erfverhardingen komen steenachtige materialen vrij (slooppuin). Vaak wordt het slooppuin ter plaatse bewerkt tot recyclinggranulaat met een mobiele puinbreker. Op het breken van puin op de slooplocatie is het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing. Het Besluit mobiel breken bevat onder meer voorschriften ter beperking van trillings-, geluids-, en stofoverlast.

Degene die het voornemen heeft om met een mobiele puinbreker puin te bewerken moet dit ten minste 15 werkdagen vóór de start van de activiteiten melden bij de gemeente waar de werkzaamheden plaats zullen vinden.

Meldingsformulier Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval