Vergunning aanvragen

Een milieuvergunning maakt tegenwoordig deel uit van de zogenaamde Omgevingsvergunning. Het aanvragen van zo’n vergunning verloopt via minder administratieve handelingen dan voorheen: u kunt hieronder direct digitaal uw aanvraag doen via het Omgevingsloket Online.

Voor aanvragen die betrekking hebben op de Wet natuurbescherming, klik hieronder op de link Wet natuurbescherming.

Ondertekening van een documentHoe werkt het?

Nadat u de link heeft aangeklikt, begint u met het beantwoorden van de vragen in het scherm. Wanneer u alle voor u relevante vragen heeft beantwoord, krijgt u alle ingevulde gegevens te zien in een samenvattend scherm en kunt u uw aanvraag elektronisch indienen bij uw gemeente.

Veiligheid

Om misbruik te voorkomen, verstuurt de internetmodule een bevestigingsmail naar het door u opgegeven e-mailadres. Het gebruik van algemene e-mailadressen zoals Hotmail, GMail en Yahoo is in verband met de anonimiteit niet toegestaan. U kunt géén digitale melding doen wanneer u alleen een dergelijk e-mailadres heeft.