Gevaarlijke stoffen

Informatie over gevaarlijke stoffen beter in beeld

Het zoeksysteem van de website Risico’s van Stoffen is geheel vernieuwd. Met een paar muisklikken vindt u nu de informatie over stoffen die nodig is om aan stoffenregelgeving te kunnen voldoen.

In het nieuwe systeem is het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken gegevens over stoffen te zoeken. Zo vinden waterbeheerders eenvoudig alle oppervlaktewaternormen voor gewasbeschermingsmiddelen en vergunningverleners de luchtnormen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Normen

Op de website Risico’s van stoffen zijn de milieunormen gepubliceerd die in Nederland gelden. Vergunningverleners, handhavers en bedrijven gebruiken deze website om na te gaan welke normen in welke situatie gelden voor welke stof.

Stoffenlijsten, gevaarsindeling en restricties

Via het nieuwe zoeksysteem kunt u ook eenvoudig vinden of een stof als ZZS is aangemerkt, of bijvoorbeeld als prioritair gevaarlijke stof in de Kaderrichtlijn Water. Ook vindt u de gevaarsindeling voor vervoer over de weg (ADR) en de restricties voor productie, handel en gebruik onder REACH.

Deze website, met jaarlijks 70.000 bezoekers,  is vrij toegankelijk en biedt actuele, geautoriseerde informatie over het veilig omgaan met stoffen. Specifieke informatie over de regelgeving vindt u onder meer bij InfoMil en de REACH helpdesk.