Aanvraag omgevingsvergunning: milieu

In het milieudeel van de omgevingsvergunning zijn voorschriften opgenomen met als doel het voorkomen of beperken van schade aan het milieu. Voorbeelden hiervan zijn onder anderen voorschriften met betrekking tot energiebesparing en afvalpreventie. U kunt uw omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket Online

Afhandeling van uw aanvraag

  • Tijdens een vooroverleg informeren wij u welke stukken nodig zijn om een aanvraag in te dienen. We kijken eveneens of het toekennen van een vergunning mogelijk is.
  • Wanneer de definitieve aanvraag is ontvangen, neemt onze inspecteur deze in behandeling.
  • Daarna wordt een ontwerpbesluit gemaakt dat ter inzage wordt neergelegd in het gemeentehuis. Iedereen kan eventueel zienswijzen inbrengen tegen het besluit.
  • Vervolgens wordt er een definitief besluit gemaakt dat tevens ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Tegen het definitieve besluit kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep aantekenen bij de rechtbank.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Wanneer de aanvraag in behandeling is, geldt een termijn van 6 maanden. Deze termijn kan worden stopgezet wanneer de aanvraag niet ontvankelijk blijkt of wanneer de OD NHN u als aanvrager om aanvullende gegevens vraagt. Zijn de gegevens compleet? Dan loopt de procedure weer verder. Zijn de gegevens niet compleet, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.