Revisievergunning

Door verschillende oorzaken kan het zo zijn dat u een revisievergunning nodig heeft:

  • Uw huidige vergunning is niet meer actueel;
  • Er hebben wijzigingen plaatsgevonden in uw bedrijf;
  • De vergunningssituatie is onoverzichtelijk geworden.

Een revisievergunning is alleen aan de orde wanneer uw bedrijf al een milieuvergunning heeft!

Aanvraag

U kunt uw aanvraag voor een revisievergunning aanvragen via het Omgevingsloket Online. 

Hoe werkt het?

Nadat u de link heeft aangeklikt, begint u met het beantwoorden van de vragen in het scherm. Wanneer u alle voor u relevante vragen heeft beantwoord, krijgt u alle ingevulde gegevens te zien in een samenvattend scherm en kunt u uw aanvraag elektronisch indienen bij uw gemeente.

Om misbruik te voorkomen, verstuurt de internetmodule een bevestigingsmail naar het door u opgegeven e-mailadres. Het gebruik van algemene e-mailadressen zoals Hotmail, GMail en Yahoo is in verband met de anonimiteit niet toegestaan. U kunt géén digitale melding doen wanneer u alleen een dergelijk e-mailadres heeft.

Procedure

Tijdens een vooroverleg informeren wij u welke stukken nodig zijn om een aanvraag in te dienen. We kijken eveneens of het toekennen van een vergunning mogelijk is. Wanneer de definitieve aanvraag is ontvangen, neemt onze inspecteur deze in behandeling. Daarna wordt een ontwerpbesluit gemaakt dat ter inzage wordt neergelegd in het gemeentehuis. Iedereen kan eventueel zienswijzen inbrengen tegen het besluit.

Vervolgens wordt er een definitief besluit gemaakt dat tevens ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Tegen het definitieve besluit kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep aantekenen bij de rechtbank.

Duur van de procedure

Wanneer de aanvraag in behandeling is, geldt een termijn van 6 maanden. Deze termijn kan worden stopgezet wanneer de aanvraag niet ontvankelijk blijkt of wanneer de OD NHN u als aanvrager om aanvullende gegevens vraagt. Zijn de gegevens compleet? Dan loopt de procedure weer verder. Zijn de gegevens niet compleet, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.