Onderzoeksresultaten

Onderzoek over dronegebruik en welke effecten dat heeft op bepaalde diersoorten is voorhanden. Gebleken is dat de effecten van drones op de verstoring van wildleven sterk soort-, omgeving- en tijdsafhankelijk is. Ook de vorm en het vleugelprofiel van drones hebben invloed op de mate van verstoring.

Zo bleek dat broedende alken tijdens de aanwezigheid van drones (tot slechts 20 meter) amper het nest verlieten, terwijl broedende meeuwen wel massaal wegvlogen van het nest. In de meeste gevallen geldt dat broedende vogels zo lang mogelijk op het nest blijven ter bescherming van eieren en jongen en dat niet-broedende vogels dus eerder verstoord gedrag vertonen bij de aanwezigheid van drones.

Soort drone

Deels is het verschil in gedrag tussen meeuwen en alken soortafhankelijk, maar het wordt ook bepaald door het type drone. Drones die namelijk gezien worden als roofvogels zorgen voor meer stress bij vogels, indien roofvogels regelmatig voorkomen in een gebied, zoals bij de meeuwen het geval was.

Naast de effecten op het nestgedrag kunnen drones vogels nadelig beïnvloeden doordat vogels zich geprovoceerd voelen, het paringsgedrag en eetgedrag wordt beïnvloed, of doordat de vogel de drone aanvalt en hierbij gewond raakt. Tijdens het broedseizoen zijn de (negatieve) effecten van drones het grootst, omdat vogels dan gevoeliger zijn voor verstoringen.

Overig onderzoek

Naast de hierboven beschreven onderzoeksresultaten, zijn er ook andere onderzoeken verricht naar de effecten van drones op wildleven en zijn er nieuwsberichten over dit onderwerp verschenen. Als u deze informatie wilt inzien, verwijzen we u graag door naar de volgende Engelstalige webpagina’s: