Vergunningaanvraag dronegebruik in Natura 2000-gebied

In Noord-Holland zijn negentien Natura 2000-gebieden te vinden. Binnen deze gebieden is het gebruik van drones (in alle gewichtsklassen) een vergunningplichtige activiteit. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor professioneel gebruik van drones zonder verbrandingsmotor, die gebruikt worden door terreineigenaren, -beheerders en toezichthouders. Dit ten behoeve van toezicht, monitoring, beheer en inrichting van de natuurterreinen. Daarbij moet de bestuurder voldoen aan de zorgplicht vereisten in het kader van de Wet natuurbescherming.

Aanvraag vergunning

De OD NHN is het bevoegd gezag voor het opstellen van de vergunningen voor dronegebruik binnen de provincie Noord-Holland. Om voor een vergunning in aanmerking te komen dient u het Aanvraagformulier Gebiedsbescherming en het Vliegplan compleet in te vullen. In het vliegplan dient schriftelijke toestemming te worden gegeven door de terreinbeheerder. In het document wordt opgenomen door wie er op welk tijdstip en op welke plaats wordt gevlogen en dat kwetsbare no-go gebieden worden vermeden. In het vliegplan zijn door de OD NHN, in het kader van de zorgplicht van de Wet natuurbescherming, enkele randvoorwaarden opgenomen waar iedere dronegebruiker aan moet voldoen. Wanneer wordt afgeweken van de gestelde voorwaarden, dient u bij de vergunningaanvraag ook een natuurtoets in te dienen. Wanneer u een dronevlucht wilt uitvoeren boven een Natura 2000-gebied, kunt u onder het kopje Aanvraag vergunning meer lezen over de vergunningaanvraag.No Fly Zone kaart

Kaart van Noord-Holland

De Nederlandse overheid heeft een zogenaamde no-fly-zone opgesteld. De kaart hieronder geeft weer in welke regio’s in Nederland wel en niet gevlogen mag worden. De rood gemarkeerde delen geven vliegvelden weer. Vliegen met drones is hier ten aller tijden verboden. In de oranje gemarkeerde delen is vliegen beperkt toegestaan. De groene gebieden zijn de Natura 2000-gebieden, waar het vliegen met drones vergunningplichtig is. Voor de ‘witte’ gebieden geldt dat vliegen met drones mogelijk is, mits er aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Klik hier voor de website met no fly-zones.