Algemene informatie dronegebruik

Bent u van plan om met uw drone te gaan vliegen ergens in de provincie Noord-Holland? Afhankelijk van het gebied is uw vlucht mogelijk verboden of vergunningplichtig. Neem daarom deze webpagina door. U vindt hier alle informatie over wet- en regelgeving, vergunningplichten en de achtergronden hiervan.

Voor dronegebruikers zijn de regels zoals opgenomen in de Regeling Modelvliegen en de regels vanuit de Rijksoverheid van toepassing. Voor commerciële partijen gelden andere regels dan voor particulieren. Alle relevante regels zijn opgesomd onder het kopje wet- en regelgeving voor particuliere en commerciële vluchten. Naast deze algemene regels moeten dronegebruikers zich houden aan de Wet natuurbescherming. N0 Fly zone Kaart Noord-Holland

Zorgplicht en onderzoek

Een basiswet uit de Wet natuurbescherming is de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat dieren verstoord kunnen raken bij de aanwezigheid van drones. Meer hierover kunt u vinden onder het kopje Onderzoeksresultaten.

Vergunning en no-fly zones

Om verstoring van kwetsbare soorten te voorkomen, is besloten dat vliegen met drones in Natura 2000-gebieden vergunningplichtig is. Meer over een vergunningaanvraag leest u onder het  kopje Aanvraag vergunning.

Let wel: de aanvraag voor een vergunning biedt geen garantie tot het daadwerkelijk krijgen van een vergunning.  De Natura 2000-gebieden zijn weergegeven in de Kaart van Nederland (klik op de kaart rechts voor een vergroting). In deze kaart zijn tevens de ‘no-fly’ zones weergegeven. Indien een gebied geen Natura 2000-gebied of ‘no-fly’ zone betreft bent u vrij om met uw drone te vliegen, mits u zich aan de huidige wet- en regelgeving houdt. Om te controleren of uw dronevlucht binnen een bepaald gebied is toegestaan kunt u het Stappenplan Dronegebruik volgen.