Vliegplan drone

Met dit formulier kunt u een melding maken van uw voorgenomen vlucht met een drone. Dit formulier dient te worden ingevuld door de aanvrager/dronegebruiker en de terreineigenaar van het betreffende gebied.

Voor het vliegen met een drone zijn de regels van toepassing, zoals opgenomen in de Regeling Modelvliegen, de regels op de site van de Rijksoverheid en alle voorwaarden zoals beschreven op de site van de OD NHN.

Print het formulier, vul het volledig in en stuur het ondertekend met het Aanvraagformulier Gebiedsbescherming naar postbus@odnhn.nl

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 

Vliegplan formulier