Omgevingswet

 • Algemeen

  Nieuwe Omgevingswet maakt opstarten ruimtelijke projecten makkelijker

 • Uitgangspunten Omgevingswet

  23 september 2020

  Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet het volgende bereiken:

 • Werken als één overheid - De Omgevingsdialoog

  In 'De Omgevingsdialoog’ staan we stil bij de uitdagingen en kansen die de Omgevingswet biedt en gaan hierover met elkaar in gesprek. Dit keer Rob van Doorn (OD NHN), Edward Stigter (gedeputeerde provincie Noord-Holland) en Heleen Groot (directeur Aan de slag met de Omgevingswet).