Zwemwater

 • Coronavirus en binnen of buiten zwemmen en recreëren

  23 juni 2021

  In zwemlocaties en badinrichtingen die open zijn, gelden maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus. Lees verder voor meer informatie.

 • Zwembaden

  De OD NHN controleert voor de hele provincie Noord-Holland of badinrichtingen voldoen aan de wettelijke hygiëne en veiligheidsvoorschriften.

 • Legionellabesmetting

  De OD NHN is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). Bij de wet hoort een Besluit, waarin onder meer staat dat de houder van de badinrichting een risiocoanalyse dient uit te voeren.

 • Zwembad bouwen of verbouwen

  De OD NHN controleert alle zwembaden en andere zwemgelegenheden die (semi)toegankelijk zijn voor bezoekers. Daarom moet de houder de bouw of verbouw van een dergelijke zwemgelegenheid bij de OD NHN melden.

 • Ontheffing whvbz

  Om hygiëne en veiligheid te waarborgen worden door het Bhvbz voorschriften gegeven onder andere voor de hoedanigheid en behandeling van het zwembadwater, de douches en de toiletten, de te gebruiken materialen, aanduiding waterdiepte en het toezicht.

 • Openbare zwemplekken buiten

  Op veel plaatsen in Noord-Holland kan prima worden gezwommen, maar niet altijd en overal.

 • Meld zwemplekken aan

  Noord-Holland is een echte waterprovincie. Op heel veel plekken kan worden gezwommen. De provincie heeft vele tientallen plekken aangewezen als officiële zwemplek. Dat wil zeggen dat ze steeds worden gecontroleerd op veiligheid en een goede zwemwaterkwaliteit.

 • Blauwalg

  Vooral in warme zomers kunnen in het water grote aantallen blauwalgen - ook wel cyanobacteriën genoemd - voorkomen. Ze zien eruit als een blauwgroene, olieachtige laag op het water.

 • Bacteriën

  De aanwezigheid van bacteriën kan een aanwijzing zijn dat het water is besmet met ziektekiemen. De virussen of bacteriën komen in het water terecht via lozingen van rioolwater, dierlijke mest of rechtstreeks van de zwemmers.

 • Zwemmersjeuk

  Zwemmersjeuk is een onschuldige, maar vervelende huidirritatie, die wordt veroorzaakt door larfjes van parasieten (zuigwormen), die in het water voorkomen.

 • Botulisme

  Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie die bij vogels verlammingsverschijnselen teweegbrengt waaraan ze sterven.

 • Honden

  Over het algemeen geldt dat uw hond in de buurt van een zwemplaats moet zijn aangelijnd. Meestal is het daar zelfs verboden terrein voor honden.

 • Klachten

  Heeft u klachten over de hygiëne en/of veiligheid in een badinrichting? Meldt online uw klacht in via het klachtenformulier.

 • Zwemwater in beeld

  In deze video geven wij een impressie van onze taken op zwemwatergebied.

 • Melding calamiteit

  Via dit formulier kunt u melding doen van een calamiteit of ongewoon voorval binnen uw badinrichting of zwemgelegenheid.

 • Meldingsformulier legionellabesmetting

  Via dit formulier kunt u een melding doen van een legionellabesmetting.

 • Afmeldingsformulier legionella

  Via dit formulier kunt u een legionellamelding afmelden.

 • Formulier afmelding/sluiting badinrichting

  Mocht uw badinrichting definitief sluiten, dan kunt u dit formulier gebruiken om dat te melden.

 • Wijziging zwemplek oppervlaktewater

  14 april 2020, pdf, 69kB
 • Automatische monitoring bassinwater

  22 juli 2021