Coronavirus en binnen of buiten zwemmen en recreëren

Zwemmen is mogelijk op de daarvoor aangewezen locaties en in badinrichtingen, die weer open zijn. Ook hier gelden de maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus. Lees verder voor meer informatie.

Sinds 1 mei is het zwemseizoen oppervlaktewater weer gestart en sinds 11 mei mogen onder voorwaarden ook badinrichtingen weer open. Voor beide zijn richtlijnen en protocollen opgesteld, die u hieronder aantreft.

Algemene uitgangspunt van deze richtlijnen en protocollen is: houd afstand van elkaar en geef elkaar de ruimte.
 

  • Zwemmen en recreëren in/bij oppervlaktewater

Het landelijk protocol voor zwemmen in oppervlaktewater en recreëren is nu ook van kracht. Infomratie daarover vindt u hier.

 

  • Zwemmen in een badinrichting (zwembad)

Badinrichtingen mogen onder voorwaarden weer open. Hieronder treft u het protocol en de richtlijn badinrichtingen aan.

 

Protocol badinrichtingen                    - Richtlijn badinrichtingen