Meld zwemplekken aan

Noord-Holland is een echte waterprovincie. Op heel veel plekken kan worden gezwommen. De provincie heeft vele tientallen plekken aangewezen als officiële zwemplek. Dat wil zeggen dat ze steeds worden gecontroleerd op veiligheid en een goede zwemwaterkwaliteit.

Openbare zwemplek buiten

Initiatiefnemers die een officiële zwemplek willen ontwikkelen en beheren, zoals gemeenten, zwemverenigingen en ondernemers kunnen de provincie vragen te onderzoeken of een plek daarvoor geschikt is. Vul daarvoor dit formulier aanmelden mogelijke zwemlocatie in.

Criteria nieuwe zwemplek

Water waarin wordt gezwommen, wordt niet zomaar benoemd tot zwemplek. Daarbij spelen enkele criteria een rol: het aantal (verwachte) bezoekers, de kwaliteit van het water en de veiligheid. Natuurlijk moet de recreatie niet hinderlijk zijn voor andere activiteiten in dat water, zoals bijvoorbeeld scheepvaart.

De waterkwaliteit wordt altijd twee seizoenen na elkaar beoordeeld, waardoor het twee jaar duurt voordat het definitieve besluit wordt genomen.