Zwembad oprichten, wijzigen of uitbreiden

De OD NHN controleert alle zwembaden en andere zwemgelegenheden die (semi)toegankelijk zijn voor bezoekers. Daarom moet de houder de bouw of verbouw van een dergelijke zwemgelegenheid bij de OD NHN melden.

zwembad binnenDrie maanden voordat de bouwvergunning wordt aangevraagd moet de houder bij de OD NHN kenbaar maken wat de plannen zijn. Tijdens de opleveringscontrole bekijkt een toezichthouder van de OD NHN of aan de eisen van de Whvbz is voldaan. De houder dient voor het melden van de bouw of verbouw van het zwembad gebruik te maken van het kennisgevingsformulier hieronder.

Kennisgevingsformulier