Omgevingswet en regelgeving

Hier vindt u regelgeving over zwemwater, die van toepassing is als de Omgevingswet in werking treedt (01-01-2023).