Botulisme

Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie die bij vogels verlammingsverschijnselen teweegbrengt waaraan ze sterven.

zwemwater plas in noord holland

Het is belangrijk dat dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd, omdat zich daarin varianten van de bacterie kunnen ontwikkelen die voor de mens schadelijk zijn.
Raak de dode dieren beslist niet zelf aan! Waarschuw zo snel mogelijk uw gemeente. Die zorgt ervoor dat de dieren worden opgeruimd. Het kan zijn dat u dieren aantreft in water dat niet bij een bepaalde gemeente hoort (bijvoorbeeld de Noordzee of het IJsselmeer). U kunt dan contact opnemen met Rijkswaterstaat (0800-8002).

Vindt u dieren in officieel zwemwater, dan kunt u ook bellen met  (088-10 21 300). Wees voorzichtig met zwemmen en surfen in water waarin dode dieren liggen.

Voor mee informatie over gezondheidsrisico's in oppervlaktewater kijk op zwemwater.nl.