Zwembaden/badinrichtingen

Badinrichtingen zijn alle openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings, sauna’s en medische baden. Zij zijn verplicht om, naast hun eigen dagelijkse controles, de waterkwaliteit maandelijks te laten onderzoeken door een laboratorium.

 • Zwembaden

  De OD NHN controleert voor de hele provincie Noord-Holland of badinrichtingen voldoen aan de wettelijke hygiëne en veiligheidsvoorschriften.

 • Zwemwater in beeld

  21 juni 2022

  In deze video geven wij een impressie van onze taken op zwemwatergebied.

 • Legionellabesmetting

  In de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) staat onder andere dat de houder van de badinrichting een risiocoanalyse (legionella) moet uitvoeren.

 • Klachten

  Heeft u klachten over de hygiëne en/of veiligheid in een badinrichting? Dien dan online uw klacht in via het klachtenformulier.