Legionellabesmetting

In de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) staat onder andere dat de houder van de badinrichting een risiocoanalyse (legionella) moet uitvoeren.

mensen in zwembad Als daaruit blijkt dat er een risico is voor legionellabesmetting, moet de houder een beheersplan opstellen. In dat plan is beschreven welke maatregelen worden genomen als een besmetting wordt geconstateerd.

Informatieplicht

Bent u zwembadhouder van een publiek zwembad? Dan bent u verplicht om risicoanalyses uit te voeren om een legionellabesmetting bij de zwembadbezoekers te voorkomen.

Om legionellabesmetting te voorkomen moeten alle badinrichtingen een risicoanalyse uitvoeren. Onder badinrichtingen vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische zwembaden. De risicoanalyse is verplicht.

Blijkt uit de analyse dat er risicopunten zijn? Dan moet u een beheersplan en een logboek bijhouden. De OD NHN kan naar deze documenten vragen. De risicopunten moeten vervolgens elk half jaar opnieuw worden getest op legionellabacteriën.

Voorwaarden

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan moeten ter inzage bij de badinrichting liggen. De OD NHN kan vragen om deze op te sturen.

Aanpak

Een hulpmiddel bij de risicoanalyse is dit 'Modelplan Legionellapreventie in zwembadwater'.

Contact

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan liggen voor de OD NHN ter inzage bij de badinrichting.

Bij besmetting van het zwemwater met legionellabacteriën stelt de eigenaar/houder van een badinrichting de OD NHN en de GGD uit desbetreffende regio onmiddellijk in kennis.

Wet- en regelgeving

Via onderstaande link kunt u meer informatie lezen over de wet- en regelgeving.

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Formulieren

Het melden of afmelden van een legionellabesmetting kunt u doen door onderstaande formulieren in te vullen . Via de volgende link kunt u meer lezen over dit onderwerp: Legionellavraagbaak.

Heeft u een overschrijding legionella dan kunt u dat melden via dit Meldingsformulier legionella.

Wilt u een overschrijding legionella afmelden, gebruik dan het Afmeldingsformulier legionella.

Meer informatie

Op deze website van de Rijksoverheid is meer te lezen over het voorkomen van legionella.

 

Meldingsformulier Legionella               -  Afmeldingsformulier Legionella