Begroting en verantwoording

Kadernota

2021

In de Kaderbrief schetst het Dagelijks Bestuur van de OD NHN (voorheen RUD NHN) de financiële en beleidsmatige kaders die van toepassing zijn op het samenstellen van de begroting 2021.                                                                                                                                                                                                                                  Kadernota 2021

2020

In de Kaderbrief schetst het Dagelijks Bestuur van de OD NHN (voorheen RUD NHN) de financiële en beleidsmatige kaders die van toepassing zijn op het samenstellen van de begroting 2020.

Kadernota 2020

Begroting

2020

Hier kunt u de begroting 2020 raadplegen.

Begroting 2020

2019

Hier kunt u uitgebreid onze begroting 2019 inzien. Deze is ook met ons programma in de bijgaande infographic weergegeven.

Begroting 2019

Begroting en Programma 2019

 

Jaarrekening 2018

 

De gewaarmerkte jaarrekening kunt u hier raadplegen.

Jaarrekening  2018