Taken

Ontwikkeling taken gemeente Opmeer 2014-2017

In onderstaande staafdiagram treft u de ontwikkeling aan voor de taken die wij voor uw gemeente hebben uitgevoerd vanaf onze oprichting tot en met het jaar 2017*.

ontgwikkeling taken Opmeer

Toelichting:

  • Regulering; vergunningen en meldingen
  • Toezicht en handhaving; klachten, calamiteiten en controles op voorschriften.
  • Specialisme en advies; specialistisch advies bij omgevingsvergunningen, meldingen activiteitenbesluit of ruimtelijke ontwikkelingen over de onderwerpen duurzaamheid, klimaat, bodem, geluid, lucht, licht, geur, natuur, externe veiligheid en archeologie. Geluidsmetingen, akoestisch en bodemonderzoek, subsidieaanvragen.

Over onze taken

Sinds de start van de RUD NHN op 1 januari 2014 is het door de deelnemers ingebrachte takenpakket aanzienlijk gegroeid. De uitvoering van landelijk verplichte basistaken staat vanzelfsprekend centraal, maar er zijn in de afgelopen jaren ook diverse nieuwe taken ingebracht.

Uitbreiding taken

Oorzaak daarvan is de toenemende vraag uit de markt naar producten, diensten en adviezen en doordat deelnemers een breder takenpakket afnemen. Ook is de behoefte aan incidentele producten (veelal in projectvorm) toegenomen. Steeds meer deelnemers vertrouwen extra werk aan ons toe.

Taakkleuren

Momenteel voert de RUD NHN leefomgevingstaken uit binnen de kleursporen grijs (milieu), groen (natuur), blauw (water) en rood (advisering bij ruimtelijke plannen).

Het is dan ook de verwachting dat het takenpakket zich – naast de huidige uitvoeringstaken – nog meer richting dat van een omgevingsdienst en kennisorganisatie ontwikkelt. Dat is onze ambitie, en feitelijk de – organisch gegroeide – situatie over de afgelopen jaren.

Gezamenlijk

Wij vertrouwen er op dat de RUD NHN als natuurlijke (gespreks)partner wordt gezien,  wanneer deelnemers overwegen om taken gezamenlijk te organiseren. De gemeenschappelijke regeling en de staande organisatie zijn daarop toegerust.

De RUD NHN garandeert u nu en in de toekomst kwaliteit en continuïteit.

Takendiscussie 2018

Vanaf de oprichting van de RUD NHN is rekening gehouden met veranderingen in het takenpakket van de dienst. De mogelijkheid om – naast de wettelijk verplichte basistaken – ook extra taken in te brengen is steeds open gehouden.

Het takenpakket is sinds de oprichting van de RUD NHN aanzienlijk gegroeid. De uitvoering van basistaken staat vanzelfsprekend centraal maar er zijn in de afgelopen jaren diverse nieuwe taken ingebracht. Daarbij is ook de omvang van het takenpakket substantieel groter geworden. Dit als gevolg van de toenemende vraag naar producten, diensten en adviezen uit de markt en doordat verschillende deelnemers een breder takenpakket afnemen. Ook is de vraag naar incidentele producten (veelal in projectvorm) toegenomen. Steeds meer deelnemers vertrouwen extra werk aan ons toe. De daarmee gemoeide omzet is inmiddels ongeveer gelijk aan die van onze basistaken.

pdf-icoonTakendiscussie.pdf

Vragen

Heeft u als raadslid een specifieke vraag over ons takkenpakket of de uitgevoerde taken voor uw gemeente? Neemt u gerust contact met ons op. We beantwoorden uw vragen graag.


*Noot:
Vanwege een afwijkende registratiemethode in 2014 en 2015 zijn de taken van specialisme en advies alleen voor 2016 en 2017 weergegeven.