Raadsleden op bezoek bij RUD Noord-Holland Noord

Op 13 en 18 maart ontvingen we diverse raadsleden die graag meer wilden weten over de werkzaamheden en expertise van de RUD NHN. Aan de hand van presentaties kregen zij een indruk van de vakgebieden waarbinnen onze organisatie actief is.

Directeur Rob van Doorn verwelkomde alle raadsleden bij de RUD NHN en vertelde de aanwezigen meer over de organisatie en zijn collega’s. Zij houden zich dagelijks bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en het geven van specialistisch advies.  Van Doorn haalde tevens een voorname beweegreden aan om deze bezoeken van raadsleden te organiseren: ‘Wij vinden het belangrijk onze opdrachtgevers en eigenaren inzicht te geven in wat wij voor hen doen. Gemeenteraden betalen immers ook onze rekeningen.’Raadsledenbezoek

Duurzaamheid en energietransitie

Op Van Doorns toespraak volgde een uitgebreide en interessante presentatie over duurzaamheid en de energietransitie. Specialisten van de RUD NHN geven gemeenten advies teneinde de energietransitie, circulaire transitie en klimaatadaptatie te stimuleren. Daarnaast houdt de RUD NHN zich bezig met het toezicht op bedrijven die wettelijk verplicht zijn energiebesparende maatregelen door te voeren.

Meer dan advisering

Onze specialisten van Geluid & Lucht gaven in hun presentatie aan dat zij zich niet alleen richten op advisering over geluid in de ruimtelijke ordening, maar ook op vergunningverlening, toezicht en handhaving.  Dit speelt onder meer bij horeca en evenementen.

De raadsleden stelden veel vragen over verkeerslawaai. Het toezicht hierop ligt echter niet bij de RUD NHN, maar bij de inspectie Leefomgeving en Transport. Zij werken vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Verder kwamen nog de onderwerpen natuurbescherming, advies bij ruimtelijke ordening en milieu, crises en calamiteiten en de Omgevingswet in onderhoudende presentaties aan bod. Een raadslid over deze bijeenkomsten: ‘Wauw, ik wist niet dat jullie op zoveel terreinen actief zijn. Het was zeker een leuke en leerzame bijeenkomst!’

De RUD NHN organiseert regelmatig activiteiten voor bestuurlijke relaties. Wij hopen u in de toekomst ook bij ons te mogen ontmoeten!