Glastuinbouw Agriport lichtpunt in Middenmeer

De glastuinbouw maakt een groot deel uit van de bedrijvigheid op de Agriport in Middenmeer. Groenten die daar worden verbouwd vinden hun weg door heel Europa. Het gebruik van kunstlicht om de gewassen te laten groeien brengt echter ook hinder voor omwonenden met zich mee. De OD NHN behandelt deze klachten.

Kunstlicht (assimilatiebelichting) wordt in kassen gebruikt om voor het gewas de dag te verlengen. Zo wordt de productie verhoogd. Om overlast van de belichting tegen te gaan, moeten bedrijven tot zonsopgang de kas afschermen met schermen.

Opening tussen lichtschermenKassen met verlichting
Bij het afschermen houdt men een opening aan tussen de lichtschermen, zodat warmte en vocht door natuurlijke ventilatie worden afgevoerd. Bij volledige afscherming zou het namelijk te warm en te vochtig worden in de kas.

De bovenzijde van een kas moet zo zijn afgeschermd dat de lichtuitstraling met minimaal 95 procent wordt verminderd. Ook mogen de lampen zelf buiten de inrichting niet zichtbaar zijn.

Controle afscherming
Met regelmaat houdt de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord toezicht op de glastuinbouwbedrijven in de regio. Steekproefsgewijs controleren wij onaangekondigd de afschermgegevens van deze bedrijven. Ook in het veld wordt tussen twaalf uur ’s nachts en zonsopkomst gecontroleerd. Periodiek, maar ook  naar aanleiding van klachten. Bij deze controles blijkt telkens dat volgens de wettelijke regels wordt afgeschermd.

Weersomstandigheden spelen rol
Ook al wordt er volgens de wettelijke regels afgeschermd, toch kunnen  omwonenden hinder ondervinden van het vrijgekomen licht. Dit heeft te maken met de  enorme hoeveelheid kassen op de Agriport. De omvang en het aantal kassen is zo groot dat de optelling van alle openingen in de afscherming een oppervlak van circa 100.000 vierkante meter  oplevert. De lichtuitstraling is daarom op grote afstand goed zichtbaar, vooral bij laaghangende bewolking en mist. Die weersomstandigheden zorgen ervoor dat het licht weerkaatst op de vochtdeeltjes in de lucht, wat meer licht veroorzaakt. Omdat steeds blijkt dat er volgens de wettelijke regels wordt afgeschermd, kunnen wij deze hinder van omwonenden niet wegnemen.