Voorwoord

Beste lezer,

Er gebeurt veel binnen ons werkveld, dus er is alle aanleiding u te informeren over de laatste ontwikkelingen.

Zoals we allemaal al een tijdje weten heeft circulair ondernemen de toekomst. In dit nummer interessante informatie over ontwikkelingen in de regionale textielwereld, volgens onderzoek een vaRob van Doorn directeurn de meeste vervuilende industrieën ter wereld. Maar ook inzicht in de mogelijkheden van kringlooplandbouw. En daarbij uitleg over een mogelijk verdienmodel. De toekomst is ongewis en lang niet altijd maakbaar, maar met creativiteit en ondernemingszin kom je ver.

West-Friesland heeft inmiddels een naam hoog te houden op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. “Gluren bij de Duurzame Buren” was door de Coronacrisis onlangs de digitale variant van de Westfriese Duurzame Open Huizen Dag.  Wilt u er meer over weten? U kunt nagluren bij het duurzaam bouwloket.

In dit nummer een informatief interview met Theo Groot, lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de portefeuillehouder Financiën in het Dagelijks Bestuur, maar bijvoorbeeld ook informatie over een nieuwe rekenmethode geluidgezoneerde industrieterreinen onder de Omgevingswet.

Deze nieuwsbrief is de laatste die onder mijn verantwoordelijkheid verschijnt. Ik hoop dat dit communicatiemiddel u bevalt en dat u veel nuttige informatie in dit regelmatig verschijnende bulletin hebt kunnen lezen. Graag wens ik u het allerbeste en ook in de toekomst een prettige samenwerking met onze dienst onder leiding van mijn opvolger Quinten Foppe.

 

Rob van Doorn

Directeur

 

 

Terug naar nieuwsbrief