Belangrijke taken en veelzijdig werk bij team Zwemwater

De wettelijke taken voor zwemwatertoezichthouders zijn vastgelegd in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit hygiëne badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Bij badinrichtingen gaat het niet alleen over zwembaden, maar ook over (medische) baden in sportgelegenheden, hotels en seksclubs.

Inspecteur met waadpak in waterOfficiële zwemgelegenheden in de openlucht zijn te herkennen aan een groot blauw informatiebord van de provincie Noord-Holland. Die zijn te vinden bij de zee, binnenmeertjes en plassen.

Legionella

Problemen die we vaak bij badinrichtingen tegenkomen, zijn onder andere scherpe randen, schimmels bij de voegen en gladde vloeren. Ook stuiten we regelmatig op openingen die kleiner zijn dan acht millimeter. Dat brengt het gevaar van beknelling met zich mee. Op administratief gebied controleren we of badinrichtingen de dagelijkse logboeken op orde hebben. Dat is regelmatig niet het geval. Bij diverse badinrichtingen zijn ook speelelementen aanwezig waarbij water verneveld wordt (aerosolvorming). Die brengen het gevaar van legionella met zich mee. Bij inademing kan dit leiden tot een longontsteking en onder bepaalde omstandigheden zelfs tot de dood. Onze controles zijn dus belangrijk!

Blauwalg

In het zomerseizoen (1 mei tot 1 oktober) controleren we de zwemgelegenheden en buitenzwembaden. Hierbij gaan we met een waadbroek het water in en inspecteren we de zwemzone op kuilen, scherpe voorwerpen, obstakels en slib. Een probleem dat vaak speelt in de zomer is de aanwezigheid van giftige blauwalg in het water. Daarvan kun je behoorlijk ziek worden. Vooral kleine kinderen en honden kunnen hier last van hebben. Daarnaast kan het zwemwater een te hoog gehalte aan bacteriën bevatten. Vaak is de ontlasting van vogels hier de oorzaak van. Als deze zaken zich voordoen, melden we dat altijd op de zwemwatersite en op de blauwe informatieborden die bij de officiële zwemlocaties staan.

Samenwerking

Veel mensen denken dat wij zelf watermonsters nemen om de kwaliteit van het water te onderzoeken. Dat is echter niet zo. Bij oppervlaktewater gebeurt dat door de waterkwaliteitsbeheerders van betreffend water, zoals het Hoogheemraadschap Noorderkwartier en Waternet. Bij badinrichtingen kiest de houder zelf voor een geaccrediteerd laboratorium. Zij sturen ons de onderzoeksresultaten toe en wij beoordelen die. We werken dus wel samen met laboratoria.

Dit beknopte overzicht laat zien dat het werk van het team Zwemwater veelzijdig is. Geen dag is hetzelfde!