Als je kijkt, dan zie je...natuur bij huis

Vanwege de coronamaatregelen zijn veel werknemers meer aanwezig rond het eigen huis en in de eigen buurt. Hierdoor zien we vaker vogels en andere dieren, waar we voorheen wellicht letterlijk aan voorbijgingen. Ook het team Natuur van de afdeling Specialisme en Advies heeft deze ervaring. Drie adviseurs Natuur delen deze ervaring, gekoppeld aan hun dagelijkse werk, graag met u.

Ransuil bij huis (door Wendy)
In april ontdekte ik in de treurberk van de buren een ransuil. Zij , het is een volwassen vrouwtje, zit daar nu al zes weken en heeft daarmee een beschermde vaste rust- en verblijfplaats. In de tuin van de buren jaagt ze zelfs op  muizen en vogels. Samen met de buren heb ik nu een app-groep, waarin we het wel en wee van de uil uitwisselen.Ransuil in boom

In mijn werk beoordeel ik aanvragen van omgevingsvergunningen, onder andere voor verbouwingen. Wanneer er een verbouwing plaatsvindt in de buurt van de verblijfplaats van een ransuil, is de bescherming van de Wet natuurbescherming van toepassing. Deze wet is nu dus ook van belang in onze directe woonomgeving.

Vleermuizen (door Sietske)
Vleermuizen vangen in één nacht tot wel 3000 muggen of andere insecten. Dit jaar had ik alle tijd om op onderzoek uit te gaan. Wat blijkt, uit een open stootvoeg boven het slaapkamerraam van de buren kwamen circa 10 vleermuizen tevoorschijn. Waarschijnlijk is de isolatie aangetast, waardoor de vleermuizen de spouw gebruiken als verblijfplaats.

Bij bestaande woningen is door de grote energiebesparing het toepassen van gevelisolatie populair. Deze na-isolatie kan alleen gedaan worden wanneer er geen verblijfplaatsen van vleermuizen in de muur zitten of als er een ontheffing is verleend.

Het is belangrijk om een goede, werkzame manier te vinden om de bestaande woningen te verduurzamen en tegelijkertijd de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming niet te overtreden.

Natuurinclusief bouwen (door Hylco)
Onlangs zat ik op een terrasje bij mij in de buurt. Rond een uur of negen ’s avonds kwamen uit de wanden van twee tegenoverliggende woningcomplexen heel veel gierzwaluwen tevoorschijn. Het betrof een kolonie van zeker 100 vogels, die dankzij de nestkasten een fijn onderdak hebben gevonden, in een fijne volksbuurt. De woningbouwvereniging heeft bij de renovatie oog gehad voor de vogels en ze een steuntje in de rug gegeven door natuurinclusief te bouwen.

De natuur is soms dichterbij dan je denkt, ook in de bebouwde omgeving. Laten we daar oog voor hebben en trots op zijn!