Veel vergunningaanvragen beoordeeld voor woningbouw

Het team regulering natuurbescherming heeft de afgelopen tijd veel werk verzet om ingediende vergunningaanvragen Wet natuurbescherming stikstof en woningbouw te beoordelen. Het resultaat hiervan is dat twaalf aanvragen ingevoerd, met in totaal 5.572 woningen. Het grootste aantal van alle provincies in Nederland. Daar zijn wij best trots op!

Voor de bouw van woningen kan via het landelijk stikstofregistratiesysteem (SSRS) momenteel een beroep gedaan worden op de (beperkt) vrijgekomen stikstofruimte door de snelheidsverlaging naar 100 km per uur. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moesten aanvragen vóór de deadline van 1 juli 2020 in het SSRS zijn ingevoerd. Het SSRS, open sinds 24 maart van dit jaar, is gebaseerd op de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur.

Beoordelen en invoerenWoning in aanbouw
Om in aanmerking te komen voor het SSRS zijn 28 aanvragen beoordeeld op ontvankelijkheid. Op het moment dat de aanvraag compleet is, kan deze worden ingevoerd in het SSRS. Om voorrang te hebben op andere ingevoerde opdrachten, zoals MIRT-projecten, gold voor Woondeal- en grote woningbouwprojecten een deadline van 1 juli 2020. Het Rijk berekent de komende weken hoeveel projecten er uiteindelijk in aanmerking komen.

Tien aanvragen waren nog niet concreet genoeg om in te voeren. Deze volgen mogelijk later, maar kunnen niet meer profiteren van een voorrangspositie.

In- en extern salderen
Door de wijziging in juni van de beleidsregel intern en extern salderen op het aspect sloop, kunnen nog eens drie woningbouwprojecten met in totaal 723 woningen een vergunning krijgen. Van de resterende drie aanvragen bleek voor twee geen stikstofruimte meer nodig te zijn en één project kan mogelijk via intern salderen worden vergund.