Bescherming Noord-Hollandse vleermuizen goed op weg

Steeds meer gebouwen worden beter geïsoleerd en gerenoveerd om efficiënter met energie om te gaan. Dit is goed voor de klimaatdoelen van het kabinet, maar het heeft ook een onbedoeld nadeel voor een kwetsbare groep fauna die ons land rijk is: de vleermuizen.
Deze bijzondere nachtdieren leven vaak in spouwmuren van oude gebouwen. Maar door de vele renovatie- en na-isolatieprojecten in oude huizen en gebouwen neemt het aantal mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen de laatste jaren snel af. De diverse soorten die ons continent rijk is, hebben het dan ook bijna overal in Europa erg lastig. In Noord-Holland komen op dit moment nog zo’n tien verschillende soorten vleermuizen voor.

De meeVleermuizen plafondrvleermuis is hiervan de meest algemene soort. Sterker nog: nergens ter wereld komt deze zoveel voor als in Noord- (en Zuid-)Holland! Dat maakt onze provincie zeer belangrijk voor het voortbestaan van de vleermuis. Sinds januari 2017 is de RUD NHN door de provincie gemandateerd voor de uitvoering van de soortbescherming, waaronder ook dit kwetsbare dier valt.

Lokaliseren van verblijfplaatsen
Een belangrijk onderdeel van de bescherming van vleermuizen is het lokaliseren van hun verblijfplaatsen. Dit is een lastige en tijdrovende klus, omdat vleermuizen gedurende het jaar niet op dezelfde plek leven. Vleermuizen hebben namelijk meerdere verblijfplaatsen, met verschillende functies. Zo hebben ze onder andere een paar-, kraam- en winterverblijf. Omdat de verschillende verblijfplaatsen niet het hele jaar bezet zijn, is het lastig te bepalen of vleermuizen een gebouw of boom wel of niet als verblijfplaats gebruiken. Onderzoek neemt dan ook vaak verschillende seizoenen in beslag. 

Op het moment dat we een verblijfplaats vinden, laten we deze als het kan zoveel mogelijk intact. Is dit ondoenlijk, dan overwegen we andere opties. Te denken valt daarbij aan de inbouw van tijdelijke en permanente vleermuiskasten. Het belangrijkste bij deze aanpassingen is dat de aanwezige vleermuizen weer hun weg vinden in de nieuwe situatie.

Daarnaast kijken we ook of bomen en gebouwen geen onderdeel vormen van de vliegroute. Omdat deze landschapskenmerken voor een vleermuis belangrijk zijn om de weg te vinden, kunnen ze een beschermde status krijgen. Zonder onderzoek zouden gebouwen en bomen zomaar kunnen worden geïsoleerd en of verwijderd, met alle gevolgen van dien.

Natuurlabel
Grootschalige renovatie kan overigens goed samengaan met de bescherming van de natuur. Onlangs werd bijvoorbeeld een ontheffing afgegeven aan woningcorporatie De Alliantie voor een grootschalig onderhouds- en renovatieproject in Hilversum. Ook gaf deze instelling zijn woningen een natuurlabel op basis van het ecologisch advies van Arcadis Nederland BV. Woningen krijgen al naar gelang de aanwezigheid, geschiktheid en maatregelen die negatieve effecten wegnemen een Natuurlabel V (vleermuizen), Natuurlabel H (huismus) en/of Natuurlabel G (gierzwaluw).

 

Terug naar de nieuwsbrief